«Hva kan voksne lære av barn?»

UTDRAG FRA MUSEETS PERMANENTE SAMLING.

«HVA KAN VOKSNE LÆRE AV BARN?»
Utstillingen består av originaler og digitale prints, reproduksjoner med verk som retter fokus på ulike verdensbilder rundt livets mening og verdier på både godt og vondt. I ulike kontekster er det interessant å spørre seg; Hva kan voksne lære av barn og unge? Gjennom mange ulike estetiske innfallsvinkler er formålet med denne utstillingen å invitere publikum til å reflektere over relevante livssituasjoner og samfunn. Barn og unge har en spesiell evne til å se ting klart og har en viktig stemme og rett til å bli tatt på alvor. De ser evige verdier mye klarere enn oss voksne som ofte er forblindet av materialisme, teorier og ideer. Barn ser også meningsløsheten i de konfliktene voksne lager.  Ved å dele sine synspunkter med oss kan barn og unge hjelpe oss til å fokusere på viktige aspekter ved medmenneskelighet og bidra til positiv forandring.

  • English
  • Norsk bokmål