Refleksjoner, håp og verdier

Utstillingen: Refleksjoner, håp og verdier

Når vi stiller spørsmål, kan vi lære mer. Hvordan kan for eksempel barns egne meninger gjennom kunsten ha noe relevans og betydning i vårt dagligliv og samfunn? Barn og unge stiller ofte spørsmål med ulike psykologiske perspektiv som krever kritisk tenkning.

Denne utstillingen presenterer ulike verdensbilder som peker mot livets mening og verdier på både godt og vondt.

Gjennom dialog og fred er formålet også å fremheve barnets rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon som de fleste land i verden har skrevet under på. FNs barnekonvensjon gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn også skal bli hørt i saker som gjelder dem herunder: 

Artikkel 3 
«Voksne skal gjøre det som er best for barn.»

Artikkel 8
«Alle barn har rett til å ha egen identitet.»

Artikkel 12 
«Alle barn har rett til å si sin meining og deres mening skal bli tatt på alvor.»

Artikkel 13
«Alle barn har rett til å få informasjon om det de lurer på og rett til å ytre seg om det de mener, så lenge de ikke bryter med andre sine rettigheter.»

Artikkel 22 
«Barn har rett til ekstra vern hvis de er flyktningar.»

Artikkel 23
«Barn med funksjonsnedsettelse har samme rett til omsorg, skole og utdanning som alle andre.»

Artikkel 31
«Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.»

 

 


 

**bilde; Splittet familie, av Rafael F de Oliveira (12) Brasil

 

  • English
  • Norsk bokmål