Mai-august 2016: “Barn vet hva som er viktig”

Preview__BK41114

Inkludering”, Nisreen Jehad Malibi (14), Vestbredden, Palestina

Med utstillingen “Barn vet hva som er viktig” retter Barnekunstmuseet fokus på barn og unges verdier og deres kreative tolkning av hva som er viktig for dem både på godt og vondt. Barn og unge observerer sine omgivelser helt ned til minste detalj, ofte fra ulike uventede innfallsvinkler og perspektiv. Utstillingen forteller oss samtidig noe om hvilken verden og tid vi lever i.


 

– “Vi tar ikke barn og deres mening på alvor her i Norge… Vi fôrer dem med materielle ting, men undervurderer deres behov for åndelige verdier”, uttalte Rafael Goldin (1920-1994), museets grunnlegger i 1989.

I henhold til FNs konvensjon om barns rettigheter (1989) erkjenner man at barn ikke bare er passive mottakere som har rett til voksen beskyttelse og omsorg. De har også rett og krav til å bli hørt – og bli tatt på alvor når det gjelder forhold og beslutninger som angår dem i forhold til deres alder, utvikling og evner.

Preview__BK09421

“Ulykke på grunn av masse regn”, Raj Desai (10), India

Men hvor alvorlig tar voksne egentlig barn? Kanskje det er på tide å rette et større fokus på den grunnleggende forpliktelsen voksne har overfor barn og konsekvenser når rettigheter etter den internasjonale konvensjonen brytes? Og mulig vårt siviliserte samfunn alltid har undervurdert barns intellektuelle rikdom siden materielle ting vektlegges stadig mer og mer i den vestlige verden uten at lykkefølelsen blir større. Samtidig ser vi oftere gjennom medienes nyhetsbilde at barns rettigheter krenkes – og at barn i enkelte tilfeller til og med blir stilt til ansvar for problemstillinger og handlinger som ikke en gang er deres egne – men foreldrenes.

Gjennom barnas egne sanseinntrykk, innlevelsesevne og kreativitet ønsker museet som kunstarena med denne utstillingen å bidra til refleksjon og debatt, samt minne de voksne på ansvaret alle samfunn har til felles – nemlig barna.

Oslo, mai 2016

Angela Goldin,
Direktør

Hovedbilde: Pappa – Bandana Choudry | 13 | India

  • English
  • Norsk bokmål