Utdrag fra museets permanente samling

UTDRAG FRA SAMLINGEN

I museets samling finnes et rikt materiale som berører problemstillinger knyttet til barns rettigheter på både mikro- og makronivå, det være seg om familie, venner og nærmiljø, eller samfunn, global utvikling, politikk etc. Museet ser på barn og unges egen kulturelle produksjon som en levende del av folkekunsten og en vesentlig del av vår felles kulturelle arv.

 

Bilde øverst til venstre: Kilden til liv (16) Malaysia

Bilde til øverst høyre: Fint kjoleball (13) Hviterussland

Collage

  • English
  • Norsk bokmål