2014: Pappa’n i de mange land

"Far elsker TV'n", jente (13), Norge

«Far elsker TV’n», jente (13), Norge

Det Internasjonale Barnekunstmuseet har gleden av å presentere utstillingen «Pappa’n i de mange land». Museet har invitert barn og unge fra alle verdenshjørner til å formidle hva de mener en pappa er og bør være. Hva forbinder de med farsrollen, og hva mener de er viktig ved det å være pappa? Barnekunstmuseet har flere ganger tidligere undersøkt farsbegrepet, blant annet i 1979 med prosjektet “Far – sett med norske barns øyne”, og i 1994 med prosjektet “Familien”. Materialet fra prosjektet “Far – sett med norske barns øyne” resulterte i opprettelsen av et museum for barn og unges kunstuttrykk.

Til det internasjonale prosjektet “Pappa’n i de mange land” har vi mottatt over 2200 bidrag fra hele 37 ulike land. I tillegg til en rekke pappa-portretter, viser utstillingen vidt forskjellige farsfigurer i ulike situasjoner: pappa på jobb, som omsorgsperson, på fritiden og hverdagssituasjoner.I utstillingen “Pappa’n i de mange land” finnes både eldre og nytt pappamateriale fra museets samling, utført av barn og unge i alderen 3-18 år fra over 20 ulike land. For Barnekunstmuseet er det essensielt å la barna komme til orde og bli hørt. Når det gjelder pappaerfaringer, sitter de på en unik kompetanse vi ønsker å videreformidle.

Utstillingens varighet: 12.03.2014 -12.12.2014

Hovedbilde: «Hun ble glad når pappa kom», May Britt (11), Norge

  • English
  • Norsk bokmål