(Online) Tegneprosjekt mellom barn i Norge og i Palestinske flyktningeleirer i Libanon

(Online)

Tegne-prosjekt mellom barn i Norge og i Palestinske flyktningeleirer i Libanon.

periode 2002-2009

Tanken bak de to prosjektene var å gi barna en arena hvor de kunne gi uttrykk hvordan de opplevde glede og redsel, samtidig som det ville gi dem en mulighet til å se hvordan barn fra en helt annen kultur opplevde de samme følelsene.

Forfatter: Tone Sunde 
Prosjektene kom i gang på begynnelsen av 2000 tallet, og var et resultat av et etablert samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge v/ Tone Sunde og Eva Magerød og Amercian University of Beirut og NGO Beit Atfal Assoumond. v/ Najla Bajour.
Prosjektet «Children’s expression» ble gjennomført i 2002 og «What makes me happy, and what makes me scared?” 2009.

Deltakerne i prosjektene var to barnehager i palestinske flyktningleirer i Libanon og tre barnehager i sørøst Norge.
Barna skulle uttrykke seg gjennom å tegne og siden sette ord på det de hadde tegnet. Barna fikk ett stort ark som ble delt i to, hvor de på den ene siden skulle tegne noe som gjorde dem redd og på den andre siden noe som gjorde dem glad. Deretter fortalte de til en voksen, som skrev ned, hva de hadde tegnet på hver av sidene. Beskrivelsene ble så oversatt til henholdsvis arabisk og norsk.
Under prosessen var barna entusiastiske mens de tegnet. De var detaljerte og beviste på hva de formidlet når de fortalte hva de hadde tegnet. De forklarte i detalj og korrigerte dersom de ikke opplevede at teksten stemte med det de ønsket å formidle. Det var tydelig at de opplevde det som viktig å få frem nøyaktig det de hadde tenkt med tegningen sin.

Barna skulle dele sine tanker og følelser med barn fra en annen kultur og det ble gjort gjennom to offentlige utstillinger i Beirut og i to byer i Sørøst-Norge. Tegningene til alle barna ble hengt opp med teksten på arabisk og norsk. Det gjorde det mulig for barna å se og bli lest for, hva barna fra alle de andre barna som deltok i prosjektet hadde ønsket å formidle.
Det var interessant å se hvor opptatt de var av egen tegning. Det var også tydelig at barna ønsket å se tegningene til de andre barna det gjaldt både de palestinsk og de norske barna.

I tegningene til barna var det mange likheter mellom de palestinske og de norske barna, særlig når det gjaldt hva som gjorde de glade. Forskjellene kom frem i tegningene ved at de palestinske barna hadde konkrete ting som sol, familiemedlemmer og venner som gjorde de glade, mens de fleste norske barna hadde henvisning til aktiviteter som turer og lignende som de gjorde sammen med familie og venner. Når det kom til hva som gjorde barna redde, var det forskjeller som gikk på at barna fra de palestinske flyktningleirene var redd for «virkelige» ting fra nærmiljøet, som ville katter og hunder og ukjent ting som havet. Barna i norske barnehager var redd for imaginære ting som spøkelser, monstre og ildsprutende drager og dyr som ikke er i vår umiddelbare nærhet, som løver, tigre og krokodiller.

Prosjektene ble presentert på to EECERA konferanser i 2006 og 2012 . Samtidig ble en artikkel tatt inn i Artikkelen ble publisert i European Early Childhood Education Research Journal 2016.

—-

 

ENGELSK TEKST/utdrag-excerpts:

“What makes me happy, and what makes me scared? An analysis of drawings by Norwegian and Palestinian children”.
Vestfold University College
Tone Sunde, Assistant Professor and Eva Maagerø
Vestfold University College
Samar Mukallid, Ph.D at
American University of Beirut
Dr. Najla Bashour
Beit Atfal el-Somoud, Lebanon.

Background:
Cooperation between American University of Beirut (Najla Bashur), Lebanon and Vestfold University College, Norway
48 drawings (19 from Norway and 29 from Palestinian refugee camps in Lebanon)
The children were between 5 and 6
The drawings were made in kindergartens, organized by preschool teachers

Co-operation since 1999
Pre-projects in KG’s in refugee camps in Lebanon.
Inspiration for this pilot project
Purpose of the pilot project
Analyse to see if there are any differences between the children’s expression in the two cultures.
Give the children the opportunity to express their emotions in different media.
The children will see their own expressions in an exhibition.
Give the teachers experience in taking children’s perspective
Strengthen the children’s identity; their self-esteem and self-confidence.

Method:
Children were selected by preschool teachers
Parents were informed – it was voluntary to participate
Same drawing material was supplied in both countries
Instructions to the children were:
Draw something that makes you happy
Draw something that makes you scared

A brief oral explanation by each child of what they had drawn, was written down by the preschool teachers
Translations between the two languages Norwegian and Arabic were provided
Action learning / action research
The personnel in the KG’s participated in the design of the project
The children were engaged in the process
Focus groups – 4 KG’s and 30 children age 6 in both countries
Documentation of the process and the exhibition
The children’s drawings
The children were asked to respond to the following two questions with a drawing: “What are you afraid of?” “What makes you happy?”

Why drawings?
Drawing provides children with their first means of making a permanent, tangible, concrete, and communicable record of their ideas (Brooks 2009)
The materiality of a drawing offers opportunities for ideas to be shared with others, to be re-visited and to be discussed
Drawing gives children experience with symbolic systems beyond words
A beginning of literacy

Research questions:
Do we find similarities between the drawings by the Norwegian and the Palestinian children?
Do we find some patterns among the Norwegian children’s drawings?
Do we find some patterns among the Palestinian children’s drawings?

Theory: Social semiotics
Visual meaning making
Representation, interaction and composition

Representation
(Kress and van Leeuwen 2006, van Leeuwen 2005)

Research question 1:
Do we find similarities between the drawings made by the Norwegian and the Palestinian children?
Research question 2:
Do we find some patterns among the Norwegian children’s drawings?
Research question 3:
Do we find patterns between the Palestinian children’s drawings?

Summing up
More similarities among the children in the representations of «What makes me happy?»
More differences among the Norwegian and Palestinian children in the representations of «What makes me scared?» – phantasy figures vs. the real surroundings
The context the children live in, seems to be of importance

LITERATURE SOURCE/REFERENCE
Brooks, Margaret (2009): «Drawing to learn». In: Marilyn Narey (ed.): Making Meaning. Constructing Multimodal Perspectives of Language, Literacy, and Learning through Arts-based Early Childhood Education. New York: Springer
Kress, Gunther and Theo van Leeuwen (2006): Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge
Van Leeuwen, Theo (2005): Introducing Social Semiotics. London: Routledge

 

 

 

 

 

 

  • English
  • Norsk bokmål