Ser du hva jeg mener?

"Barn, verden og fred" C Caglayan (13) Tyrkia

«Barn, verden og fred» C Caglayan (13) Tyrkia

Demokrati betyr at folket er med å bestemme. Dette foregår for eksempel gjennom å stemme ved valg. De fleste land har en demokratisk styreform. Mange mennesker har kjempet for demokrati, og noen av dem har vunnet fredsprisen for sin kamp. Tre av de mest kjente er Aung San Suu Kyi, Liu Xiaobo og Nelson Mandela.

At folk har rett til å si sin mening – ytringsfrihet – er viktig i et demokrati. Mennesker må uttrykke og dele sine meninger for at et demokratisk styresett skal fungere. Når mange meninger blir hørt, kan man komme frem til gode politiske løsninger for alle, og de som har makt i samfunnet kan få beskjed hvis de ikke gjør det de har lovet.

I Norges Grunnlov står det at alle har rett til å ytre seg fritt. Også barn har ytringsfrihet. I FNs barnekonvensjon, en avtale som nesten alle land i verden har skrevet under på, står det at alle barn har rett til å:

Artikkel 12.
Å si sin mening og bli hørt
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Artikkel 13.
Få og gi informasjon
Barnet har rett til ytringsfrihet; til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

Å tegne og lage kunst er en måte å ytre seg på. Og alle barn har rett til å gjøre det!

Denne utstillingen er laget i samarbeid med Nobels Fredssenter. Verkene er fra Barnekunstmuseets samling og viser ytringer fra barn over hele verden om samfunn, skole, vonde opplevelser og framtidsdrømmer. Utstillingen har tidligere blitt vist ved Nobels Fredssenter i perioden februar 2014 –  februar 2015

Utstillingen sto frem til april 2016 og er avsluttet.

 

Bilde; «Kartlegging av område» A Gunawan (13) Indonesia

Omtale i Aftenposten Junior

 

 

  • English
  • Norsk bokmål