2015: DKS-utstilling “Regjering for en dag”

Hva hvis barna fikk lov å bestemme og fikk påvirke sin egen fremtid?

Collageverkstedet “Regjering for en dag” var et program for grunnskolen i forbindelse med Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skoleåret 2014/ 2015. ”Hva ville dere forandre ved samfunnet dersom dere satt i regjering én dag?” spurte vi elevene, og vi fikk mange hundre collager som svar. Collagene gir et unikt innblikk i hva elevene tenker om sin egen hverdag og fremtid, og museet stiller nå ut et lite utvalg.

  • English
  • Norsk bokmål