FRED OG FRIHET – hva betyr det i 2016?

Freds- og frihetsutstillingen ble for første gang vist i Hamar kulturhus høsten 2015, knyttet opp mot Internasjonal uke i Hamar og 100-årsjubileet til Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, IKFF som initiativtaker. Utstillingens profil var spesielt rettet mot barn og unge, med vekt på fred og frihet. Elever fra Hamar og Stange ble blant annet invitert til å se utstillingen i skoletiden sammen med lærer og utstiller. Elevene fikk innblikk i ulike menneskemøter og hvordan barn fra hele verden opplever hva fred og frihet betyr for dem. Fred og frihet varierer ut fra kulturbakgrunn, alder, historie, religion, livssituasjon og personlige erfaring.

Prosjektet er også knyttet opp mot FNs tusenårsmål, som handler om et felles mål for det globale arbeidet mot fattigdom, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med å styrke menneskeverdet tillegges stor vekt i FN. Fred forutsetter at menneskene, hvor de enn bor, kan leve verdige liv. Verdige liv forutsetter frihet fra krig, fattigdom og nød.

Fra Det Internasjonale Barnekunstmuseets perpektiv ønsker man å bidra til å konkretisere hva «fredskultur» innebærer og gjøre fredsarbeid mer kjent gjennom kunsten som et virkemiddel. Vi legger også FN’s Barnekonvensjon (1989) til grunn som understreker at barn og unge er en sårbar gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Dette handler ikke bare om å få husly, trygghet og omsorg, men om å bli behandlet som individer med egne rettigheter. Rettighetene FNs Barnekonvensjon beskriver, vedtatt av verdens ledere på FNs generalforsamling november 1989 gjelder absolutt alle barn, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur.

Ustillingen sto frem til april 2016, og er avsluttet.

  • English
  • Norsk bokmål