2015: Det store hjulet

Det store hjulet  – laget av skolen Vick d’Azir, Paris, Frankrike.

”Det store hjulet” er et kunstprosjekt initiert av billedkunstner Pia Myrvold og datteren hennes Isa. Da Isas skole skulle ha en kunst-uke i 2012, fikk Isa ideen om å lage en collage av et enormt pariserhjul på Eiffeltårnet. Hver klasse på skolen hennes laget en vogn hver, og hver elev laget et portrett av seg selv som passasjer i vognen. Det ferdige arbeidet er blitt en del av Det Internasjonale Barnekunstmuseets permanente samling.

  • English
  • Norsk bokmål