Big House Creative Arts Workshop, Hong Kong

Big House Creative Arts Workshop i Hong Kong tilbyr et trygt miljø for  barn og unge mellom 2-15 år og deres familier til en positiv kunstnerisk opplevelse der oppdagelsen stimulerer til kreativitet og læring.
Barn blir inspirert gjennom ulike programmer der de utforsker sin egen verden gjennom kunst i ulike former som bla. tegning, maleri, leire, modellering m.m.
  • English
  • Norsk bokmål