2015: 49 Helter

Utstillingen består av 49 utklippede figurer laget av barn i alderen 3- 16 år. Figurene ble laget av barn som var pasienter ved pediatrisk avdeling ved KK Kvinne- og barnesykehus i Singapore i perioden oktober/november 2014. 42 barn deltok i prosjektet.

Hver figur representerer en helt som barna er spesielt glad i – tegneseriehelter, kjære og nære, foreldre, leger og sykepleiere, men også figurer basert på helt fri fantasi. Aktiviteten ble holdt som en del av kunst-terapi-timer ved forskjellige avdelinger på sykehuset i regi av en kunstterapeut og annen stab. Pasientene ble delt inn i små grupper, og fikk jobbe fritt i to timer med å skape heltefigurene fra ferdig opptegnede maler. Noen pasienter var sengeliggende, og disse fikk besøk av kunstterapeuten individuelt og fikk lage figurer fra sengekanten.

Målet med prosjektet var å utforske begreper som håp, motstandsyktighet og styrke og å gi barna et pusterom i hverdagen. Antallet figurer representerer Singapores alder i 2014.

  • English
  • Norsk bokmål