by

Bidrag fra Big House Creative Arts Workshop, Hong Kong

Big House Creative Arts Workshop i Hong Kong tilbyr et trygt miljø for  barn og unge mellom 2-15 år og deres familier til en positiv kunstnerisk opplevelse der oppdagelsen stimulerer til kreativitet og læring.
 
Barn blir inspirert gjennom ulike programmer der de utforsker sin egen verden gjennom kunst i ulike former som bla. tegning, maleri, leire, modellering m.m. 
 
 
 
paint dots