Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Kreativt verksted ukedager (barnehage -og skoler tilbud)

7. juni, 2023 kl. 09:30 - 14:00

——

Kreativt verksted ukedager (barnehage -og skoler tilbud)

Book et gruppe-søk.

Velg mellom drop-in eller guide m/omvisning .

Barnekunstmuseet i Oslo tilbyr ukentlige omvisninger kombinert med kreativt verksted. Museet formidler aktuelle tema-utstillinger med barnekunst fra hele verden, og et besøk på museet gir et unikt innblikk i kunstlaget barn og unge i alderen 2 til 18 år, fra alle kontinenter.

Museet har omvisere som jobber på tilkalling ukentlig. Alle omvisningene er dialogbasert og kombineres med kreativ aktivitet.

PRAKTISK INFO (gjelder barnehager -og skoler)
Åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09:30 til 14:00. (man/fre stengt)

Varighet: ca. 1,5 time omvisning inkludert tid til kreativt verksted. (varighet kan tilpasses etter gruppens ønske. Spiseplass finnes kun *utendørs i museets hage) Gruppe-besøk må bestilles på forhånd,

Inngang/ pris: Kr 40,- per person i gruppe, barn/voksne

Betaling ifm. oppmøte.
(Museet kan evt. ettersende faktura. Men, husk å levere rekvisisjon ved oppmøte med ref./el. ress.nr og riktig faktura-adresse)

Bestilling via: E-post: info@barnekunst.no el. Telefon: 22691777
(Oppgi dato for ønsket gruppe-besøk, navn, antall, kontaktperson, e-post/telefon)

Adkomst: Barnekunstmuseet ligger i en fargerik villa på tre etasjer i Lille Frøens vei 4 0371 Oslo (Bydel Vestre Aker) Transport: T-bane 1, Frognerseteren til Frøen T, 3 min. gange fra Frøen T-bane, 8 min. gange fra Majorstuen el buss nr 46 til Frøen, 2 min gange.

Velkommen til museet!

 

Creative workshop weekdays (kindergarten and school offer)

Book a group visit.

Choose between drop-in or tour w/guide.

The Children’s Art Museum in Oslo offers weekly tours combined with a creative workshop. The museum presents current themed exhibitions with children’s art from all over the world, and a visit to the museum gives a unique insight into art created by children and young people aged 2 to 18, from all continents.

The Museum has guides who work «on call» weekly. All tours are dialogue-based and are combined with creative activity.

PRACTICAL INFO 

(applies to kindergartens and schools)

Opening hours: Tuesday, Wednesday and Thursday at 09:30 to 14:00. (Mon/Fri closed)

Duration: 

approx. 1.5 hour tour including time for creative workshop. (duration can be adjusted according to the group’s wishes. Dining space is only available *outdoors in the museum’s garden) Group visits must be booked in advance.

Entrance/price: 

NOK 40 per person in a group, children/adults

Payment in connection with attendance.

(The museum may send an invoice later. However, remember to *deliver a requisition when you arrive with the reference no/or school/ref. no. and the correct invoice address)

Booking via: 

E-mail: info@barnekunst.no or Telephone: 22691777

(Kindly suggest a date of the group visit, name, number, contact person, e-mail/telephone)

Access: The children’s art Museum is located in a villa in Lille Frøens vei 4 0371 Oslo (Vestre Aker district) 

Transport: Subway 1, Frognerseteren to Frøen T, 3 min. walk from Frøen subway, 8 min. walk from Majorstuen or bus no. 46 to Frøen, 2 min walk.

 

Welcome to the Museum!

Details

Date:
7. juni, 2023
Time:
09:30 - 14:00
Series:

Venue

Barnekunstmuseet
Lille Frøens vei 4
Oslo, 0371
+ Google Map
  • English
  • Norsk bokmål