Grunnskoler, 1.-10.trinn

Vi formidler kunnskap om barnekunst med den hensikt å styrke læringsprosessen
gjennom engasjement og entusiasme. Omvisningen er relevant for lærerplanen i blant annet kunstfag, naturfag, samfunnsfag og geografi og kan tilpasses flere kompetansemål innenfor Kunnskapsløftet. Omvisningen er også relevant i forbindelse med FNs barnekonvensjon.

En omvisning på Barnekunstmuseet gir rom for samtaler og refleksjon. Vi starter med å tenke over navnet Det Internasjonale Barnekunstmuseet og tenker høyt rundt ord som kunst, museum og kvalitet. Vår guide tar dere med rundt i museet og gir dere et godt innblikk i museets samling, og omviseren og elevene ser på bilder sammen. Med utgangspunkt i enkeltverk betrakter, tolker og analyserer vi i fellesskap. Hva ser vi i dette bildet? Hvordan har de teknisk og kunstnerisk løst oppgaven for å få fram budskapet – hva kan de ha ønsket å formidle? Det blir også en tur opp i “det magiske rommet“ – dukkerommet, hvor museets internasjonale dukkesamling er utstilt.

Jobber dere med et spesielt prosjekt eller tema, vil vi forsøke å flette dette inn i omvisningen om dere ønsker det.

Våre omvisninger tilpasses etter alder. Ved skolebesøk har vi tre inndelinger: 1.-4. trinn, 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn.


OMVISNINGSFORSLAG ALDERSINNDELINGER GRUNNSKOLE:

1.-4.trinn

 • Varighet: 90 min (besøkstid).
 • Innhold: Besøke de ulike utstillingene. Fokus på kulturelt mangfold og
  kunstneriske uttrykk i todimensjonal og tredimensjonal form
 • Forarbeid (valgfritt): Lag et portrett.
 • Oppgaver på museet (valgfritt): Studer portrettsamlingen i peisestua. Må portretter ligne?
 • Etterarbeid (valgfritt): Reflekter over bruken av teknikk i portrettkunst.

 

5.-7.trinn

 • Varighet: 90 min (besøkstid).
 • Innhold: Besøke de ulike utstillingene. Fokus på tredimensjonale verker
  og på hvordan egne kunnskaper og ferdigheter blir viktige
  forutsetninger for å kunne skape ønskede uttrykk i eget arbeid.
 • Forarbeid (valgfritt): Lag en figur/skulptur av skrot/søppel, f. eks ståltråd, korker,
  colabokser.
 • Oppgaver på museet (valgfritt): Studer og reflekter
 • Etterarbeid (valgfritt): Vi oppfordrer dere til å lage et kunstverk; bilde, skulptur
  eller annet.

 

8.-10. trinn

 • Varighet: 90 min (besøkstid).
 • Innhold: Besøke de ulike utstillingene. Fokus på å holde samtaler om
  ulike kunstneres uttrykk fra forskjellige kulturer. Vi ser på både
  todimensjonale og tredimensjonale verk.
 • Forarbeid (valgfritt): Finn ut hvordan ulike kunstnere har presentert
  menneskekroppen gjennom historien, f. eks Michelangelo,
  Vigeland, Botero.
 • Oppgaver på museet (valgfritt): Velg en skulptur og reflekter over hovedtrekk; proposjoner,
  materialer, farger, etc.
 • Etterarbeid (valgfritt): Vi oppfordrer dere til å lage et kunstverk; bilde, skulptur
  eller annet.

Siste kommentarer

Ingen kommentarer å vise.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

 • Norsk bokmål