Videregående skoler, høyskoler, voksenopplæring m.m

Vi tilbyr omvisninger til videregående skoler, høyskoler, universiteter, voksenopplæringskoler, kulturklubber og mer. Vår omviser tar dere med på en inspirerende runde rundt i museet. Dere får et innblikk i barnekunsten og museets samling, funksjon og verdier. Formidlingsopplegget er dialogbasert og vi diskuterer gjerne temaer som barns kreativitet og uttrykksevner. Det er mulig for oss å skreddersy egne opplegg dersom dere jobber med et spesielt tema eller ønsker å fordype dere spesielt i en av utstillingene våre.

FOKUS OG FORMÅL

• Menneskeverdet
• Identitet og kulturelt mangfold
• Kritisk tenkning og etisk bevissthet
• Skaperglede, engasjement og utforskertrang
• Respekt for naturen og miljøbevissthet
• Demokrati og medvirkning

 


OMVISNINGSFORSLAG:

Videregående skole:

 • Varighet: inntil 90 min
 • Innhold: Besøke de ulike utstillingene. Analyserer og reflekterer over
  kunstverkene, og deres kraft til å formidle tanker og ideer.
 • Forarbeid (valgfritt): Velg et kunstverk og reflekter over hvordan det representerer
  sin tid.
 • Etterarbeid (valgfritt): Diskuter: Skal kunst være sosialt og politisk engasjerende? På
  hvilken måte kan et kunstverk være engasjerende?

 

Høyskole, universitet, voksenopplæring m.m

 • Varighet: 90 min
 • Innhold: Besøke de ulike utstillingene. Dere blir kjent med museets
  filosofi, virksomhet og barnekunst.
 • Forarbeid (valgfritt): Besøk vår hjemmeside www.barnekunst.no. Diskuter gjerne på
  forhånd hva som er formålet med besøket.
 • Oppgaver på museet (valgfritt): Fokuser på faktorer som frembringer barns kreativitet og
  inspirasjon.
 • Etterarbeid (valgfritt): Hva gjorde inntrykk? Hvordan kan vi som voksne bidra til å
  formidle og vektlegge barns visuelle kommunikasjon?

Siste kommentarer

Ingen kommentarer å vise.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

 • Norsk bokmål