24. og 25. november: FAGSAMLING I ARTEX MED TEMA ”INSPIRASJON”

Inspirasjon står på agendaen når ArtEx – Talent Norge arrangerer fagsamling 24. – 25. november.  

Det å være inspirert spiller en viktig rolle når man skal jobbe kreativt. Selv om inspirasjon ikke kan tvinges frem, er det likevel spennende å drøfte hva som ser ut til å fremme kreativitet og hva som hindrer den. På fagsamlingen vil vi blant annet diskutere hvordan vi havner i flytsonen, betydningen av risiko, og hvordan balansen mellom den skapende kunstneren og kritikeren er.

På dag 1 befinner vi oss i inspirerende omgivelser på Barnekunstmuseet i Oslo. Gjennom musikk og foredrag belyser vi hvordan barndommen kan være en kilde til kreativitet. Utover dagen reflekterer vi over skapende arbeid fra ulike synsvinkler. Det er Wolfgang Plagge (pianist, komponist og medlem i ArtEx sitt faglige råd), Arne Carlsen (BI-professor) og Suszanne Osten (dramatiker, regissør, professor, æresdoktor og ArtEx-mentor) som vil hjelpe oss å komme i dybden på tema “inspirasjon” denne dagen.

På dag 2 er det omgivelsene hos Skuespillerforbundet som skal få kreativiteten i sving. Her åpnes det opp for utveksling av erfaringer, og vi prøver i fellesskap å finne frem til flytsonen.

Hvis inspirasjon er noen du vil lære mer om, kan du ta turen til Oslo i slutten av november. Fredag 24. november er åpen dag for alle Talent Norge sine satsinger, og du kan melde deg på til monica@talentnorge.no innen 10. november.

Program for dag 1 her:
Åpen for alle talenter og samarbeidspartnere i Talent Norge
Sted: Det Internasjonale Barnekunstmuseet, Lille Frøens vei 4, 0371 Oslo
Tid: kl. 09.30 – 16.30

 9.30 Barndom som kilde til inspirasjon med Wolfgang Plagge

Musiker Wolfgang Plagge er professor ved NMH og medlem av faglig råd i ArtEx.

Wolfgang Plagge introduserer oss for barnekunstmuseet og belyser hvordan barndommen og det barnlige i kunstneren kan være en kraftfull kilde til inspirasjon.

10.30 «Idea Work» med Arne Carlsen

Arne Carlsen is Professor at the Department of Leadership and Organizational Behaviour at BI Norwegian Business School. Arne earned his PHD at the Norwegian University of Science and Technology and was previously a Senior Scientist at SINTEF Technology and Society.

 I et deltagende foredrag vil Arne Carlsen reflektere over skapende arbeid med utgangspunkt i sin bok Idea Work og prosjektet Research Alive. I spenningen mellom prepping og undring skapes alternative tolkningsrammer som øker sjansene for komme frem til det skapende øyeblikket.

12.30 – 13.15 Lunsj

13.15 – 16.30 Et møte med Suzanne Osten 

Suzanne Osten er mentor i ArtEx. Svenske Suzanne Osten er dramatiker, regissør, professor og æresdoktor på Lunds Universitet. Hun debuterte med sin første spillefilm i 1982 og har siden regissert 10 spillefilmer. I 1975 etablerte hun teatret Unga Klara i Stockholm, der hun fremdeles er kunstnerisk leder. I årene 1996 – 2009 var hun professor i regi på Dramatiska institutet.

Med utgangspunkt i sitt legendariske arbeid med Unge Klara tar Suzanne Osten oss inn i sitt kunstneriske univers der barnet, barndommen og inspirasjon er viktige omdreiningspunkter.

Siste kommentarer

Ingen kommentarer å vise.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  • Norsk bokmål