Årets TV-aksjon 22.okt. 2017 går til UNICEFs arbeide..

Det Internasjonale Barnekunstmueet samler, forvalter, formidler barns historie, kunst og kultur. Museets samfunnsengasjement og arbeide handler om å fremme barns rettigheter, slik som vedtatt og i samsvar med FNs konvensjon om barnets rettigheter (1989). Barnekunstmuseets samling berører også et mangfold av problemstillinger, på både makro- og mikronivå, fra barna selv. Bildene er interessante ytringer som tar opp problemstillinger knyttet til eksempelvis familie, venner, oppvekstvilkår og nærmiljø, eller skole, utdanning, samfunn, global utvikling og politikk. En spesiell oppmerksomhet rettes mot materiale i Barnekunstmuseets samling fra barn i krise -og konfliktområder verden over, noe museet anser som en essentiell viktig kilde for informasjon og samfunnets kollektive hukommelse. 
 
Årets TV-aksjon 22.okt. 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, der alle kan bidra i å gjøre en forskjell: 
 
 
HVERT BARN ER EN MULIGHET
Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Syria, Colombia, Sør-Sudan, Pakistan og Mali.
 
 
SYRIA
Halvparten av syriske barn er på flukt fra krigens grusomheter. Flesteparten er på flukt inne i Syria. Rundt to millioner barn står helt uten skolegang. Landet er i ferd med å miste to tiår med framgang innen skolesektoren. UNICEF jobber intenst for å tilretteleggeutdanningen på best mulig måte i den svært komplekse konflikten i Syria. Med TV-aksjonen skal UNICEF gi skoleutstyr til 230.000 elever, gjenoppbygge nesten 800 klasserom, utdanne lærere og tilby undervisning til elever som har falt ut av skolen og må ta igjen det tapte. Gjennom læring og undervisning skal UNICEF tilrettelegge for å gjenreise Syria.
 
COLOMBIA
Landet har vært preget av borgerkrig og interne konflikter i mer enn 50 år. Barn og unge har betalt den høyeste prisen. I dag har en av fem unge i Colombia verken jobb eller et skoletilbud. De sitter ofte igjen med få valg utover å bli en del av væpnede grupper og kriminelle gjenger. Med årets TV-aksjon skal UNICEF bidra til å skape trygge læringsmiljøer og gi lærere og rektorer teknikker for å minimere konfliktnivået.TV-aksjonsmidlene skal også gå til å identifisere områder med landminer og drive opplysnings- arbeid for å forhindre at folk blir skadet og drept av miner og eksplosiver.
 
SØR -SUDAN
Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013. 51 prosent av barna i skolealder får ikke utdanning, og landet har med det verdens høyeste andel barn som ikke får gå på skole. De klasserommene som finnes er overfylte, det er mangel på undervisningsmateriell, og barn har ikke tilgang til rent vann eller toaletter. Mange barn slutter på skolen underveis på grunn av farlig eller lang skolevei, og fordi foreldrene ikke har råd til å sende dem på skole. Nødhjelp i form av utdanning vil være nødvendig i områder preget av kamper og usikkerhet. Med midlene fra årets TV-aksjon skal UNICEF få 24.000 barn tilbake på skolen, utdanne 1100 lærere og gi 90 skoler og lære- steder leker og rekreasjonsutstyr.
 
MALI
Nord i Mali står mer enn 300.000 barn mellom 7 og 15 år uten skolegang. Mer enn 360 skoler i det regionen er stengt, og vold fra væpnede grupper har ført til mangel på lærere. I Kidal er 79 prosent av skolene fortsatt stengt, og mer enn 600 lærere har flyktet på grunn av sikkerhets- situasjonen. TV-aksjonen vil gjøre UNICEF i stand til å gi skoleutstyr til 100.000 barn, rehabilitere 25 skoler, tilby 1000 lærere opplæring i psykososial støtte og gi 400 skoler solcelledrevet interaktivt undervisningsopplegg.
 
PAKISTAN
Pakistan er det landet i Sør-Asia med høyest andel barn utenfor skolen. Nesten halvparten av alle barn i skolealder står uten et utdannings- tilbud. For jenter er andelen 60 prosent. Målrettede angrep på skoler og pågående konflikter som sender mange på flukt, er blant årsakene til at barn mister skolegang. Med TV-aksjonsmidlene skal UNICEF gi 15.600 barn i kriseområder tilgang til læring, utdanne 520 lærere og opprette 520 lokale læringssentre. I tillegg til å lære grunnleggende ferdigheter, jobber UNICEF for at skolen skal gi barn beskyttelse, psykososial støtte og verktøy til å mestre hverdagen. 


Skole: TV-aksjonens undervisningsopplegg:

http://www.blimed.no/skole/

 

BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK 22. OKTOBER
BLIMED.NO RING 02025
 
 
 
 

 

Unicef

Siste kommentarer

Ingen kommentarer å vise.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  • Norsk bokmål