Bildeanalyse mal 

Bildeanalyse mal 

Man kan dele en bildeanalyse inn i tre: beskrivelse, analyse og tolkning.
Man kan starte en bildeanalyse med de faktiske opplysningene om bildet. Deretter kan man avdekke meningen eller budskapet bildet formidler, og beskrive hvilke virkemidler som er brukt for å skape effekten. I disposisjonen kan man svare på følgende spørsmål:

• Hvem har laget bildet?
• Hva viser bildet?
• Hvor ble bildet laget?
• Når ble bildet laget?
• Hvordan ble bildet laget?
• Hvorfor ble bildet laget?
• Hvilken effekt har bildet?

Bildeanalyse oppskrift

I innledningen kan du gi en saklig presentasjon av bildet ved å oppgi:
• Navnet på kunstneren
• Tittelen på bildet
• Hvor og når bildet ble laget
• Hvilken type bilde det er snakk om. 
Er det et maleri, et fotografi, en tegning, en litografi, en akvarell, en collage eller noe helt annet?
• Hvilke materialer og hvilken teknikk er brukt? Olje, akvarell, kull, kritt eller annet? 

Motiv

Heretter kan du gå videre til helt objektivt å beskrive motivet, uten å si noe om dine personlige holdninger til bildet. En objektiv beskrivelse av bildet innebærer at du utelukkende beskriver de tingene du kan se direkte. Her skal du altså ikke komme med fortolkninger eller gjetninger på hva bildet kan bety. Du kan forsøke å besvare disse spørsmålene for å få en oversikt over motivet:

• Hva ser du på bildet?
• Hva ser du i bildets forgrunn, sentrum og bakgrunn? 
• Er det personer eller figurer på bildet? Hvis ja, hvordan vil du beskrive denne/disse? 
Legg merke til påkledning, omtrentlig alder, kjønn, posisjon og kroppsspråk, utseende, uttrykk osv. 
• Hvor er motivet malt, hvis det er et sted?
• Foregår det noe på bildet?

Komposisjon
Bildets komposisjon er måten det er bygget opp og satt sammen på. Man kan også si at det er hvordan bildeflaten er delt opp og brukt. Når man skal analysere et bildes komposisjon, kan man for eksempel ta utgangspunkt i disse spørsmålene:

• Hvilken form har bildet?
• Er der noen linjer i bildet? En eller flere linjer?
• Hvis det er, er de i så fall diagonale? Vannrette/horisontale? Loddrette/vertikale?
• Kan du se det gyldne snitt i bildet?
• Hvordan er elementene i bildet plassert? I midten, på den ene siden,øverst, nederst?
• Er det likevekt i bildet eller ”tipper” det til en side?
• Er det symmetri eller asymmetri i bildet?
• Er det rom eller dybde i bildet?
• Er det perspektiv? Er det en horisont?
• Er det bevegelse i bildet? 

Farge og lys

Når man ser på fargene i et bilde, kan man for eksempel undersøke om det er varme eller kalde farger som dominerer. Det kan si noe om stemningen bildet illustrerer. Er det snakk om mørke og triste farger, eller er det lyse farger som virker glade?

Utover dette kan det være kontrastfylte farger som fremhever og komplimenterer hverandre. Det kan være komplementære farger. Gul er for eksempel komplementærfargen til blå. Fargene kan også være kontraster til hverandre ved at kalde farger brukes som motpol til varme farger, eller rene farger som kontrast til blandede nyanser. Videre kan man analysere hvordan lyset i bildet er brukt. Man kan se på om det virker naturlig og realistisk, eller om det virker kunstig og unaturlig.

Tema, symboler og tolkning

I denne delen skal man forsøke å tolke seg frem til bildets budskap og betydning. Man kan for eksempel overveie om det er et tema i bildet. Hvis bildet er abstrakt kan man i fortolkningen komme med en antagelse om hva det viser eller uttrykker, når det ikke forestiller noe som umiddelbart kan forbindes med noe konkret fra virkeligheten. Et abstrakt maleri kan kanskje fortolkes som et uttrykk for en bestemt følelse eller stemning.

Man kan også overveie om det er noe i bildet som kan fortolkes symbolsk. Er det noe i bildet som kunne være et symbol, og i så fall symbol for hva? Det kan både være konkrete motiver i bildet og en fargesymbolikk, det er snakk om.mDenne delen er den subjektive fortolkningen og forståelsen av bildet. 

Betraktning

I betraktningen kan man se bildet i forhold til lignende bilder, bøker, filmer eller annet man har kjennskap til. Kanskje minner bildet om andre bilder fra en bestemt -isme eller stil. Det kan også være at man kjenner andre bilder som har en lignende form, innhold eller budskap. I betraktningen skal man beskrive hvordan det er sammenheng mellom det analyserte bildet og det man forbinder det til. 

 

(kilde: skolediskusjon – kompendium)

Siste kommentarer

Ingen kommentarer å vise.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  • Norsk bokmål