Prosjekt Hellas: Barn på flukt tegner og forteller

Prosjekt Hellas: Barn på flukt tegner og forteller
Fra krig- og konfliktområder i Midt-Østen har det de siste årene kommet mange tusen flyktninger til de greske øyene. Mange av dem er barn og unge, som dels bærer på sterke traumer. Et tegneprosjekt kan ha gjort hverdagen litt lettere for noen av de unge.

20. mars 2016 inngikk EU og Tyrkia en flyktningeavatale som innebærer at migranter og flyktninger som ankommer Hellas, skal sendes tilbake til Tyrkia mot at at EU tar imot syriske kvoteflyktninger fra Tyrkia. Fremdeles ankommer det likevel ukentlig flere båter med flyktninger fra Tyrkia til Hellas.

Mange kommer fra Syria og andre land som gir dem rett til flyktningestatus, men det greske asylsystemet har brutt sammen på grunn av den store pågangen. Flyktningeleirene blir derfor stadig mer overfylte.  Blant de mange tusen asylsøkere som har strandet i Hellas er det et stort antall barn og unge som lever under spesielt uverdige og vanskelige forhold, i enkle telt og under presenninger. Som følge av at andre europeiske land ikke ønsker å ta imot dem er fremtiden deres svært usikker.  
Situasjonen er verst på øyene Chios, Lesvos og Samos.

I en ny rapport slår Redd Barna alarm. “Hver dag opplever barn konflikter, de opplever at mennesker tar sine egne liv fordi forholdene er så vanskelige. Måneder uten informasjon og forbedring av livsforholdene skaper usikkerhet og utrygghet for fremtiden.” Rapporten fra organisasjonen viser også en økning i antall selvmordsforsøk, angstanfall, depresjon og aggresjon blant barn. Mange unge er traumatiserte fra krig og konflikter i hjemlandet. Ifølge UNICEF opplever også mange unge vold og overgrep på vei til Europa. 

I flyktningeleirene mangler barn aktiviter, læringsarenaer og skolegang. De lever med frykt, traumer og sykdom. Mange familier er splittet, og familiemedlemmer lever ofte hver for seg på forskjellige steder.

I februar 2016 reiste Trude Hellesø til den greske øye Lesvos, som frivillig for organisasjonen Dråpen i Havet. Hennes første tur var i hovedsak for å bistå flyktninger som kom i båt fra Tyrkia. Etter et besøk i flyktningeleiren Moria så hun et stort behov for aktiviteter og skolegang. 

Gjennom ytterligere tre besøk i forskjellige flyktningeleire i Hellas, dels på egen hånd, har det frivillige arbeidet etter hvert blitt et humanitært og kreativt prosjekt, der målet er å gi støtte til barn og unge som er på flukt. 
Hellesø har kunst- og kulturfaglige bakgrunn og det har gjort det mulig å kunne gi barn og unge en arena der de kan uttrykke seg gjennom kreative og kunstneriske aktiviteter. 

Kunst bidrar til utvikling av hele mennesket, og kan gi psykososial støtte i en ellers vansikelig livssituasjon. Kunst kan også være et verktøy til å forstå egen virkelighet, slik at man kan stille spørsmål ved verden og samfunnet rundt seg. Prosjektet gir derfor et innblikk i flyktningebarns liv og deres opplevelser og erfaringer. 

Barna Trude Hellesø møtte i flyktningeleirene bærer på sterke minner fra krigsområder og flukt. Mange er traumatiserte etter år med konflikter. De forteller gjennom bilder om nære familiemedlemmer og mennesker som er blitt skadet, drept, eller som har flyktet fra hjemmene sine.  Tegningene deres handler også om kyniske menneskesmuglere, farefulle båtreiser og om hjemmene og landet de måtte forlate. Bombefly og kamphelikoptere går også igjen i tegningene. Ifølge Hellesø ble området der ungene satt og tegnet også til et viktig møtested, og fremmet samarbeide, kommunikasjon og nye vennskap. Historier og erfaringer ble delt på tvers av kultur- og religiøse bakgrunner. Konfliktløsninger og fredelige holdninger til hverandre ble det noen ganger nødvendige å lære seg. Tegningene forteller ellers om forventninger, håp og drømmer, vennskap, interesser, skole og yrkesvalg. Land i Europa de ønsket å reise til, hvor de vil bo. Barna viste stor evne til fleksibilitet, konsentrasjon og utholdenhet under krevende forhold. Undervisningen foregikk i brakker, containere, på gulvet i telt eller på bakken. Teknikker Hellesø benyttet var først og fremst tegning og maling. Trude Hellesø tror at i den ensformige og usikre tilværelsen ungene lever i, så har prosjektet åpnet for ulike følelsesuttrykk. Mange fikk satt ord på angst, sorg og tap, men også på mye nysgjerrighet, kreativitet og glede. Og – unge,  sterke og modige stemmer bidro til forståelse og aksept for hverandre. For barn som har flyktet fra sine hjemland kan kunst gi et rom for å drømme seg litt bort, få en pause fra en vanskelig hverdag og utforske mulighetene for en ny og bedre framtid. 
 
** Barnekunstmuseet takker Trude Hellesø for lån av tegninger, samt foto-dokumentasjon. 
 

Siste kommentarer

Ingen kommentarer å vise.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  • Norsk bokmål