Snøhetta | Mulighetsstudie for nytt museum

Veien videre
Gjennom fornying vil Barnekunstmuseet bli et nytt kulturellt trekkplaster og møtepunkt i Oslo, der samarbeid med nye aktører, partnere og støttespillere vil bidra til å skape varige verdier for kommende generasjoner.

Museet som en pionerinstitusjon og dets samling verdsettes og vekker oppsikt i inn – og utland – og utfordringen, ambisjonen og ansvaret videre er å bedre ivareta den eksisterende kunstsamlingen for kommende generasjon. I dette inngår det blant annet videresatsing og styrking innen ikt, fornying, forvaltning og formidling og tilrettelegging for fremtidig forskningsarbeid, der bla fokusområder vil være: estetisk oppdragelse, teknologi, vitenskap, miljø, helse, mangfold og integrering, inntakt med den raske samfunnsutviklingen.

Et nytt, større Barnekunstmuseum i Oslo ville tilføye en spennende attraksjon og et unikt tilbud for hovedstadenog landet. Samtidig vil et slikt konsept uten tvil bidra til at Norge får en unik rolle på verdensbasis – et land som fremmer og aktiviserer barn og unges kreative uttrykksform og vektlegger verdien av et kulturelt mangfold.

Museet betrakter barnas kunst som en levende del av folkekunsten og som et viktig element i vår nasjonale og felles menneskelige kultur. Barnas egne hjertesaker og meninger presenteres i skiftende utstillinger, nøye utvalgt etter de samme kvalitetskrav som i voksnes kunstmuseer.

Et overordnet fremtidig mål for Stiftelsen og Barnekunstmuseet vil være å fungere som et tidsmoderne teknologisk kommunikasjon, opplevelse -og forskningssenter for barnas egen historie, kunst og kultur.

Museet ønsker sentrale støttespillere med samfunnsansvar som har interesse i å styrke sin posisjon og tilstedeværelse på en positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt gjennom samfunnsengasjenment og felles verdigrunnlag

 

snohetta web2

 

 

Tanker om nytt museum – Behovet for å videreutvikle museets potensiale i større og mer fleksible lokaler, er nødvendig for at kunne ivareta museets samfunnsoppgaver og den kulturarven barn og unge etterlater seg.

SNØHETTA
Snøhetta har visualisert nye lokaler for Det internasjonale Barnekunstmuseet. Disse er utformet ut fra en ideell størrelse og ønsket innhold. Barnekunstmuseet har behov for mellom 1500 og 2000 m2 utstillingslokaler, inkl. kontorlokaler, aktivitetsrom, publikumsareal, café, montasjeverksted og lagerlokaler. Det ønskes en mer sentral plassering og god tilgjengelighet for publikum i Oslo. Det ansees som en fordel at museet ligger i nærhet til andre kulturinstitusjoner, samt at de nye lokalene må ligge i nærhet til stoppesteder for offentlig kommunikasjon. I tillegg er det ønskelig med grøntareal i tilknytting til, eller i nærheten av lokalene. Uteareal i tilknytning til museet vil kunne benyttes til en mindre skulpturutstilling, lekeapparater, samt langbord for bespisning av besøkende.

I nye lokaler, vil Barnekunstmuseet få god plass til fremvisning og formidling av den verdifulle samlingen. Det vil bli forbedrete forhold for tilgjengelighet og publikumsareal, i tillegg til at det kan integreres aktivitetsrom, verksted, lager og arealer for forskningsrelatert virksomhet.

snohetta web

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Direktør Angela Goldin, epost: post@barnekunst.no

 

Siste kommentarer

Ingen kommentarer å vise.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  • Norsk bokmål