Barn på flukt – Tegne- og skrivekonkurranse for 5. – 7. klasse (ny frist 8.nov 2016)

UN1MSC836logo-nologo-aftenposten-junior-big@2x

 

 

Nasjonal tegne- og skrivekonkurranse med nytt undervisningsopplegg for 5. – 7. klasse. (frist 8.november 2016)

Hvis jeg måtte flykte …

UNICEF Norge, Det Internasjonale Barnekunstmuseet og Aftenposten Junior inviterer til en nasjonal tegne- og skrivekonkurranse for 5. – 7. klassinger basert på UNICEFs nettbaserte undervisningsopplegg om barn på flukt.https://www.unicef.no/barnp%c3%a5flukt

Elevene utfordres til å reflektere rundt hvordan det hadde vært å plutselig måtte flykte hjemmefra og ikke vite om de kunne komme tilbake en dag. De må tenke over hva som betyr mest for dem der de bor, hva de ville savne mest om de måtte flykte hjemmefra og sette seg inn i situasjonen til alle barna som er på flukt i verden i dag.

Undervisningsopplegget består av ni aktiviteter som dekker kompetansemål for mellomtrinnet i flere fag. Læreren kan bruke opplegget i sin helhet eller velge de aktivitetene som er mest relevante. Klasser som deltar i konkurransen, bør som et minimum bruke en skoletime på aktiviteten «Å flykte hjemmefra» før de tegner og skriver.

 

© UNICEF/UNI150178/Noorani

© UNICEF/UNI150178/Noorani

Tegne- og skriveoppgave:

Elevene skal tegne det de ville savne mest om de måtte flykte hjemmefra og skrive hvorfor i en tekst på baksiden av tegningen.

Gjennomgå konkurransereglene før de begynner. Reglene må følges hvis bildet og teksten skal komme med i betraktningen!

Konkurranseregler

 • Tegningen skal vise hva elevene hadde savnet mest hvis de plutselig måtte flykte hjemmefra.
 • De må skrive en tekst på minimum en setning, maksimum fem setninger som forklarer hva de hadde savnet mest og hvorfor. Teksten må stå på baksiden av tegningen så ikke tegning og tekst skilles.
 • Tegningen skal være i A4-format, stående eller liggende. På baksiden av arket skriver eleven navn, klasse, skole og fylke i tillegg til billedteksten. NB! Dette er nødvendig informasjon for at bidraget skal bli vurdert. Viktig at du som lærer sjekker at alle elevene har fått med seg dette før dere sender inn bidragene!
 • Elevene kan tegne og skrive på skolen eller hjemme.
 • Elevene kan bruke de male- og tegneteknikker de liker best, og de må gjerne signere bildet sitt nederst på siden.
 • Klassens tegninger samles i en konvolutt sammen med lærerens navn og e-postadresse
 • Tegningene må postlegges senest 6. november 2016. De sendes til Det Internasjonale Barnekunstmuseet, Lille Frøens vei 4, 0371 Oslo. Merk konvolutten «Skrive- og tegnekonkurranse».

Slik kårer vi vinnerne

 • En jury kårer en vinner fra hvert av landets 19 fylker i november.
 • Vinnermotivene blir forstørret til store bilder.
 • Bildene og tekstene vil bli brukt i en åpen utstilling med tittelen «Hvis jeg måtte flykte» i Rådhusgalleriene i Oslo i desember 2016. Utstillingen vil senere bli tilbudt som en vandreutstilling til landets kommuner

3 hovedvinnere

Blant de 19 fylkesvinnere blir det kåret tre hovedvinnere. Disse får et opplevelsesdøgn i Oslo i forbindelse med åpning av utstillingen, med gratis reise og opphold sammen med en voksen.

 

Premie til de 19 fylkesvinnerne

 • Bilde forstørret og vist sammen med tekst i Rådhusgalleriene i desember 2016
 • Et årsabonnement på Aftenposten Junior
 • Vinnerbilder/-tekster vil bli brukt av UNICEF Norge, Det Internasjonale Barnekunstmuseet og Aftenposten Junior i ulike sammenhenger

Premie til klassene til de 19 fylkesvinnerne

 • Klassesett på 20 eksemplarer av to nummer av Aftenposten Junior; blant annet nummeret der vinnerne blir presentert.
 • Ett årsabonnement på Aftenposten Junior

 

Undervisningsopplegg:

Dette undervisningsopplegget er egnet for elever på 5. – 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter. Aktivitetene egner seg for eksempel godt på FN-dagen eller i forbindelse med internasjonal uke.

*Under følgende link kan man velge mellom 9 ulike aktiviteter som passer best for din klasse og tilpasse dem til dine elever: https://www.unicef.no/barnp%c3%a5flukt

Undervisningsopplegget er egnet for elever på 5. – 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter. Aktivitetene egner seg for eksempel godt på FN-dagen eller i forbindelse med internasjonal uke.

– Flere av aktivitetene er hentet fra et undervisningsopplegg utviklet av Carolyne Willow for Unicef UK.

Dette er en fin mulighet til samfunnsaktuell undervisning og viktig refleksjon sammen med elevene. Vi håper mange klasser blir med!

For skoler lokalisert i Oslo og omegn: Nobels Fredssenter viser utstillingen «Syria er mitt eneste hjem»  om livet som flyktning sett gjennom barns øyne. Barna selv har tatt bildene og forteller om livet i skyggen av krigen. Nobels Fredssenter tilbyr et undervisningsopplegg på sentret knyttet til utstillingen, for elever på 5. – 7. trinn. https://www.nobelpeacecenter.org/utstillinger/syria-er-mitt-eneste-hjem/

 

Tips til læreren

Nedenfor finner du noen punkter det kan være lurt å reflektere over før du starter med undervisningsopplegget «Barn på flukt».

 • Hvis noen av elevene i klassen din har status som asylsøker eller flyktning, er det fint å snakke med disse på tomannshånd før aktivitetene og bestemme sammen hvordan de skal gjennomføres på en måte som kan oppleves som positive for alle.
 • Før hver aktivitet må mulighetene for vanskelige eller upassende kommentarer eller spørsmål fra elever bli vurdert, og du som lærer burde tenke over hvordan du skal håndtere slike spørsmål eller kommentarer. Du kan for eksempel komme misoppfatninger av sammenhenger mellom religion og ekstremistgrupper (som Boko Haram/ISIS) i forkjøpet, ved å understreke at majoriteten av verdens 1,5 milliarder muslimer lever fredfulle liv, og at de hverken støtter ekstremisme eller terrorisme.
 • Det er viktig at du setter av tid til å forklare elevene at det er forståelig hvis noen blir lei seg når man snakker om flyktningkrisen. Minn dem på at de finnes mange mennesker og organisasjoner som tilbyr hjelp til barn som har vært eller blir utsatt for katastrofer eller konflikt.
 • Oppretthold et historisk perspektiv gjennom hele tema. Slik vil barn lære at migrasjon alltid har vært en del av verdenshistorien og forstå at mennesker har klart å håndtere store utfordringer og omveltinger gjennom hele historien.
 • Vær oppmerksom på skolens rettslige plikt til å unngå en ensidig presentasjon av politiske synspunkter. Derfor må du som lærer unngå å kommunisere politiske synspunkter som fakta for elevene, men heller tilby elevene kunnskap om forskjellige synspunkter og ideer. Ikke vær redd for å uttrykke et positivt syn på demokrati og menneskerettigheter eller fordømme terrorgrupper eller hendelser som blant annet Holocaust eller den transatlantiske slavehandelen.
 • Understrek for elevene at Barnekonvensjonen gjelder under alle forhold. Alle barn skal motta den omsorg, respekt og beskyttelse de har rett på, uansett hvem de er eller hvor de er fra.
 • Til slutt oppmuntrer vi deg til å løfte fram migranters’ og flyktningers’ verdighet. Dette er ikke barn og voksne som er avhengig av nestekjærlighet og medlidenhet, men som har like rettigheter som alle andre.

Spørsmål om om konkurransen eller undervisningsopplegget kan rettes til fagansvarlig i Unicef Norge, barn og unge, Ellen Sandøe; ellen.sandoe@unicef.no / 90 74 71 81

 

 

UN1MSC836 logo-no logo-aftenposten-junior-big@2x

 

Rettigheter

Vi forbeholder oss retten til, vederlagsfritt og uten at særskilt samtykke innhentes, å bruke innsendte tegninger/tekster i egne publikasjoner og lignende. Vi har dessverre ikke kapasitet til å returnere innsendte tegninger.

 

 

Siste kommentarer

Ingen kommentarer å vise.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

 • Norsk bokmål