Det Internasjonale Barnekunstmuseet Formidling,Hva skjer Videregående skoler, høyskoler, voksenopplæring m.m

Videregående skoler, høyskoler, voksenopplæring m.m

Videregående skoler, høyskoler, voksenopplæring m.m post thumbnail image

Vi tilbyr omvisninger til videregående skoler, høyskoler, universiteter, voksenopplæringskoler, kulturklubber og mer. Vår omviser tar dere med på en inspirerende runde rundt i museet. Dere får et innblikk i barnekunsten og museets samling, funksjon og verdier. Formidlingsopplegget er dialogbasert og vi diskuterer gjerne temaer som barns kreativitet og uttrykksevner. Det er mulig for oss å skreddersy egne opplegg dersom dere jobber med et spesielt tema eller ønsker å fordype dere spesielt i en av utstillingene våre.

FOKUS OG FORMÅL

• Menneskeverdet
• Identitet og kulturelt mangfold
• Kritisk tenkning og etisk bevissthet
• Skaperglede, engasjement og utforskertrang
• Respekt for naturen og miljøbevissthet
• Demokrati og medvirkning

 


OMVISNINGSFORSLAG:

Videregående skole:

 • Varighet: inntil 90 min
 • Innhold: Besøke de ulike utstillingene. Analyserer og reflekterer over
  kunstverkene, og deres kraft til å formidle tanker og ideer.
 • Forarbeid (valgfritt): Velg et kunstverk og reflekter over hvordan det representerer
  sin tid.
 • Etterarbeid (valgfritt): Diskuter: Skal kunst være sosialt og politisk engasjerende? På
  hvilken måte kan et kunstverk være engasjerende?

 

Høyskole, universitet, voksenopplæring m.m

 • Varighet: 90 min
 • Innhold: Besøke de ulike utstillingene. Dere blir kjent med museets
  filosofi, virksomhet og barnekunst.
 • Forarbeid (valgfritt): Besøk vår hjemmeside www.barnekunst.no. Diskuter gjerne på
  forhånd hva som er formålet med besøket.
 • Oppgaver på museet (valgfritt): Fokuser på faktorer som frembringer barns kreativitet og
  inspirasjon.
 • Etterarbeid (valgfritt): Hva gjorde inntrykk? Hvordan kan vi som voksne bidra til å
  formidle og vektlegge barns visuelle kommunikasjon?