by

Sept. 2022: Grafisk trykk kunst.

 

Grafisk trykk kunst.

Museet presenterer et utvalg av grafiske verk fra India, Polen, Tsjekkia, Russland, Nederland og
Slovakia. Barna har utforsket forskjellige typer grafiske trykkteknikker som blant annet; linosnitt, psaligrafi/papirklipp (mønstre og ornamenter av papir), koldnål og kombinasjoner av de ulike teknikkene.

paint dots