Om museet

Anton Antonov, Russland

Anton Antonov (13) «Det Internasjonale Barnekunstmuseet», Russland

Det Internasjonale Barnekunstmuseet i Oslo, Norge, er en pioneerinstitusjon og regnes som ett av de første i sitt slag i hele verden. I dag rommer museet en unik kunstsamling laget av barn og unge fra mer enn 180 land.

 

 

 

 

VÅR HISTORIE
Museet ble etablert i 1986 av Stiftelsen Barnas, Historie, Kunst og Kultur. Filmkunstner Rafael Goldin (1920-1994) og hans kone, lege Alla Goldin (1938-2007) står bak museets idé og unike samling.

– Barn er et folk, sier man. Men et folk eksisterer ikke uten kultur. Barn er et folk som hører fremtiden til. Og da må dette folk ha rett til sitt eget språk, sin egen kultur, sin kunst og sin historie. – museets grunnlegger & filmregissør Rafael Goldin (1920-1994

FUNKSJONER OG VERDIER

  • Å BEVARE: Museet samler inn barnas kunstverk fra hele verden og bevarer dem for ettertiden.
  • Å SKAPE: Besøkende barn og voksne får mulighet til å delta i museets ulike aktiviteter.
  • Å FORMIDLE: Museet arrangerer vandreutstillinger med forskjellige temaer både i inn-og utland.

Vandreutstilllinger sendes til skoler, kunstforeninger, bedrifter og andre organisasjoner etter avtale. Det arrangeres også nasjonale og internasjonale prosjekter som avsluttes med utstillinger.

10419425_975952865753304_5609108922745655302_nHovedmålsettningen er å fremme «barnas rettigheter» og i fremtiden fungere som et forskningssenter for barnas kunst, historie og kultur. Gjennom sin virksomhet bidrar museet i høy grad til å skape forståelse for barns egen kultur og sivilisasjon. Spesielt er FNs barnekonvensjonens artikkel 12 & 31 viktige ledetråder for museet: Artikkel 12: Å si sin mening og bli hørt: Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. Artikkel 31: Lek og fritid: Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

Museet er en kilde til inspirasjon for både barn og voksne. Vår langsiktige misjon er å er å spre respekt og forståelse for verdien av barnas kunst og kultur og samtidig fremme barnas rettigheter. Retten til å kunne ha og bevare sin egen kultur, som ellers er et anerkjent prinsipp når man snakker om folkeslag eller andre befolkningsgrupper. I tillegg til den estetiske verdien bidrar museet gjennom barnekunsten å få bedre forståelse for barnas verdinormer og visjoner.

MUSEETS STRUKTUR
Museet eies av den private Stiftelsen Barnas Historie, Kunst og Kultur som ble etablert i 1980. Stiftelsen ledes av et styre på inntil 8 medlemmer og er medlem av den norske og Unesco’s internasjonale museums-forening. Museet mottar årlig driftsstøtte fra Kulturdepartementet.

"Jeg går til månen/I am going to the Moon" (5) India

«Jeg går til månen/I am going to the Moon» (5) India

FREMTIDSPLANER.
Det Internasjonale  Barnekunstmuseet har siden etableringen i 1986 befestet sin stilling som en viktig museal institusjon, både på det nasjonale plan og internasjonalt. Behovet med å videreutvikle museets potensiale i større og mer fleksible lokaler vil være helt nødvendig for at man skal kunne ivareta museets samfunnsoppgaver -og den kulturarven barn og unge etterlater seg. Videre er museets overordnede mål å samarbeide med nye sentrale aktører der man i felleskap skaper varige verdier som øker interessen for positive opplevelser, historisk innsikt, engasjement og samfunnsansvar.
Kontakt: Direktør Angela Goldin, 22691777 – post@barnekunst.no

COPYRIGHT / KOPIBESKYTTELSE
Vær oppmerksom på at alle bildene på dette nettstedet er kopibeskyttet til Det Internasjonale Barnekunstmuseet. Du kan ikke bruke noen av bildene på denne nettsiden med mindre eksplisitt tillatelse er gitt.