Det Internasjonale Barnekunstmuseet Formidling Grupper med spesielle behov

Grupper med spesielle behov

Grupper med spesielle behov post thumbnail image

Vi tilbyr omvisninger for grupper med spesielle behov og tilpasser opplegget etter individets funksjonsnivå. Vi tilrettelegger formidlingen ved å ta i bruk flere av sansene, med mål om å skape en berikende estetisk og kulturell opplevelse.

Våre omvisere har lang erfaring med å møte personer med ulike funksjonsnedsettelser.  På bakgrunn av informasjonen dere gir oss i forkant av omvisningen skreddersyr vi et opplegg som passer for akkurat dere.  I omvisningen kan vi for eksempel se på og samtale om bilder eller objekter fra museets samling,  eller vi kan invitere til lek og gode møter gjennom musikk, sang og bevegelse. I museets ”magiske rom” kan vi utforske materialiteten i objekter fra hele verden og tilrettelegge for taktile erfaringer. Vi ønsker å møte våre besøkende på deres premisser, gi rom for deltagelse og har høy toleranse for ulike innspill og avbrytelser.

Barnekunstmuseet er en villa med flere nivåer. Det er dessverre ikke mulig å komme til overalt i museet med rullestol. Vi er behjelpelige så godt vi kan dersom våre besøkende har bevegelsesvansker.

Grupper med spesielle behov som ønsker å besøke museet må ta kontakt med oss på forhånd, gjerne i god tid før ønsket besøkstidspunkt. For grupper hvor støy og forstyrrelser kan være et problem, vil vi strekke oss langt for at dere skal få ha museet for dere selv den perioden dere er her.

Ledsagere har gratis inngang med ledsagerbevis.