by

Barnekunstmuseet stenger dørene fra og med 13.mars. 

Barnekunstmuseet stenger dørene for å begrense smittefare fra og med 13.mars, etter anbefaling og råd fra helsemyndighetene og Folkehelseinstituttet.

Vi beklager ulempen for våre besøkende og følger situasjonen fortløpende mht endringer og nye råd.

 

For mer info: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
paint dots